top of page

AMBULANCEZORG NEDERLAND

Voor Ambulancezorg Nederland heeft Pincc een projectplan ontwikkeld met als doel de verwerving van een unieke en beschermde kledinglijn. Als vertrekpunt is een brede drager enquête uitgezet waarbij circa 5500 medewerkers zijn bevraagd. Op basis van onder andere deze input is de keuze van het ontwerp bepaald in nauw overleg met de werkvloer. De vervolgfase van het project behelsde het realiseren van een centrale inkoop (combinatie van privaat- en publiekrechtelijk), te realiseren via een aanbesteding met preselectie. De aanbestedingsstrategie was afgestemd op een combinatie van privaat- en publiekrechtelijke diensten. 

 

Wat betreft duurzaamheid is in de preselectie de focus gelegd op invloed op productie, ervaring met duurzame en gerecyclede stoffen naast een transparante keten en ketenverantwoordelijkheid van de aanbieders. Voor de gunningsfase is de beoordeling in belangrijke mate gelegd op de laagst mogelijke milieu impact bij de productie van de artikelen en het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden. De milieu impact is onafhankelijk gemeten op basis van een meetmethode die de branchevereniging voor textiel mede ontwikkeld heeft. Dit project wordt door zijn vooruitstrevende aanpak op het gebied van MVO als voorbeeld gezien door de overheid en als casus behandeld in een Leernetwerk van PIANOo.

 

 

 

bottom of page