top of page

NEDERLANDSE BRANDWEER IFV

Voor het Instituut Fysieke Veiligheid heeft Pincc succesvol de gehele logistiek opgezet voor circa 27.000 brandweerlieden. 

 

Daarnaast heeft zij in nauwe samenwerking met het Ministerie van Defensie retourstroom van kleding succesvol ontwikkeld en geïmplementeerd.

 

Ook is Pincc projectleider geweest bij meerdere aanbestedingen van uniform-, sport- en kazernekleding voor de Nederlandse brandweer.

 

Door sturend op MVO aan te besteden heeft Pincc bijgedragen aan mooie besparingen.

Project

IFV heeft in de aanbesteding van sportkleding en werkkleding voor de brandweer de keuze gemaakt voor de duurzame materialen gerecycled polyester en biologisch geteeld katoen. CE Delft heeft voor IFV gekeken naar de milieukundige voordelen hiervan ten opzichte van het gebruik van niet-biologisch katoen en niet-gerecycled polyester. Gekeken is naar vier milieuthema’s: klimaatimpact, energieverbruik, waterverbruik en het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen.

Resultaten?

Circa 160 ton CO2 eq besparing door inkoop van werkkleding van biologisch katoen en gerecycled polyester. Dit is een verlaging van 70% ten opzichte van ‘business as usual’. Tegelijkertijd vindt er een besparing plaats van ongeveer 4.000 GJ aan primaire fossiele energie plaats.

Gebruik van synthetische pesticiden bij de productie van katoen gereduceerd met 262 ton.Er zijn wel bestrijdingsmiddelen ingezet, maar alleen pesticiden van natuurlijke oorsprong wat betekent dat deze op den duur biologisch afbreekbaar zijn en niet accumuleren en bodem- en grondwater minder lang vervuilen. 

De totale hoeveelheid benodigde energie (zowel fossiel als niet-fossiel) voor alle ingekochte kleding is een stuk lager dan wanneer niet-duurzame keuzes worden gemaakt: 1.650 GJ in plaats van ruim 5.500 GJ. Deze winst wordt vooral behaald door het gebruik van rPET: hierdoor wordt een vermindering van ongeveer 3.500 GJ gerealiseerd.

bottom of page